Elektronisk Faktura

Elektronisk Faktura

  • Fakturor: hantera alla dina leverantörsfakturor i ett digitalt flöde med möjlighet att automatisera kontering och attestering.
  • Arkivering: få kontroll över företagets viktiga dokument med vårt webbaserade arkiv för enkel lagring och återsökning av dokument.
  • E-faktura: spara tid och förenkla administrationen genom att hantera såväl inkommande som utgående fakturor i e-format.
  • Utlägg: automatisera din reseräkning och digitalisera dina kvitton.

Automatiserad fakturahantering med MediusGo

MediusGo är en solid, säker och innovativ applikation som automatiserar konterings- och attestflödet

Vi hjälper dig att automatisera hela processen av leverantörsfakturor, från det att du tar emot fakturorna från dina leverantörer, tills att de är bokförda och betalade.

MediusGo är molnbaserat och kan integreras med de flesta ekonomi- och affärssystem på marknaden. MediusGo är en solid, säker och innovativ applikation som automatiserar konterings- och attestflödet. Tillsammans med en högintelligent AI-motor som är självlärande och intuitiv samt en lösning för betalning av leverantörsfakturor kan ditt företag uppnå en automatiseringsgrad på 100% och spara in massor av tid och pengar.

 

  • Elektronisk fakturahantering som passar alla branscher.
  • Svensk support och utveckling av programvaran
  • Smidig integration till 100+ affärssystem
  • 25års erfarenhet av att förenkla leverantörsfakturahantering.

Integration mellan fakturasystem och ekonomisystem.

Rillion är helt integrerat mot ditt befintliga ekonomisystem, vilket innebär att allt du gör i Rillion automatiskt överförs till ekonomisystemet utan manuell arbete.

Vi hämtar också automatiskt inställningar från ekonomisystemet för de register som behövs för att kunna bokföra en faktura, som t.ex. leverantörsregister, kontoplan och valutor.

Fakturan betalas från ekonomisystemet
När fakturan sedan är konterad och klar i Rillion så förs den över till ekonomisystemet för betalning.

Rillion passar in i ert nuvarande ekonomisystem:

Garp / Pyramid/ Briljant/ Microsoft Dynamics / Jeeves / Fortnox med flera