Driftstöd

Vi erbjuder våra kunder driftstöd i sin IT-miljö.  Tjänsten omfattar regelbundna och schemalagda insatser varje månad i fråga om underhåll, uppdateringar och kontroll av viktiga funktioner. Vissa delar av arbetet sker på plats och andra delar hanterar vi på distans.

En viktig del i denna tjänst är att tillsammans med kunden gå igenom och dokumentera IT-miljön för att därefter fatta beslut om lämplig nivå av driftstöd.

Vanliga delar som ingår i driftstöd är:

  • Månatlig systemgenomgång
  • Underhåll och uppdatering av klientprogramvara
  • Förebyggande uppgraderingar av nätverk
  • Kapacitetsplanering av nätverk, server och klienter
  • Kontroll av säkerhetskopior och möjlighet till återläsning
  • Installation/Ominstallation av datorer
  • Användarstöd
  • Telefonsupport
  • Garantihantering
  • Garanterad inställelsetid vid behov av support

I praktiken innebär tjänsten att ni kommer att ha löpande stöd i det vardagliga för att hantera er IT-miljö. Ni väljer själva omfattningen av de uppdrag som skall utföras och när ni vill ha dem genomförda.

IT Support

Har ni bekymmer med era datorer, nätverk eller behov av extern IT support ibland?
Har ni koll på era Microsoft-licenser, har ni kunskap om Microsofts tjänster, använder ni Teams på rätt sätt?
Våra duktiga IT-konsulter kan hjälpa er oavsett svårighetsgrad och omfattning.

Vi erbjuder både löpande support samt timbanksupplägg vid behov av flera timmar.

Vi skräddarsyr ett upplägg för er som kund så att ni skall kunna fokusera på er kärnverksamhet samt att vi säkerställer att ni har en fungerande och anpassad miljö utifrån era behov och önskemål.

Vår egen IT-avdelning hjälper er med detta.

Kontakta oss på:
itsale@offitech.se