Hållbarhet – CSR

Hållbarhet – CSR

Miljö och hållbar utveckling

Vi på Offitech tycker det är viktigt med miljön och den hållbara utvecklingen. Genom tydliga mål och engagemang har vi gjort smarta miljömässiga val gällande bland annat inköp, leverantörer och transporter som har resulterat i att vi idag blivit ett grönare kontor samt ett miljöcertifierat företag.

När det kommer till transport inom företaget väljer vi alltid i första hand videokonferens för att slippa de onödiga sträckorna och utsläppen. Efter det väljer vi utifrån det som passar bäst av bil eller tåg, flyg är något vi försöker undvika helt.

Vid val av produkter väljer vi alltid miljövänliga toners, maskiner och andra tillbehör. Allt för den hållbara utvecklingen ska vara så aktiv som möjligt.

För att kunna genomföra detta har alla som jobbar på vårt huvudkontor fått en grundläggande miljöutbildning för att kunna hjälpas åt att skapa just det där hållbara företaget vi alla önskar.

 

 

CSR projekt

Som företag har man ett stort socialt ansvar. Det finns inga undantag. Varje dag jobbar man med att ge tillbaka. Det är en sak att prata om men man måste också agera.  Det är mycket viktigt att ta initiativ för ett långsiktigt arbete. Detta är Cor­porate Social Responsibility (CSR) för oss.

 


Läkare i Världen är en internationell människorättsorganisation som jobbar för allas rätt till vård.

De står upp för de människor som annars hamnar utanför – som inte får det medicinska, juridiska och psykosociala stöd de behöver.

I Sverige finns volontärdrivna mottagningar runtom i landet. Där hjälper de personer som lever i stor utsatthet, som är papperslösa, asylsökande, EU-medborgare eller tredjelandsmedborgare och saknar sjukförsäkring.

På deras kostnadsfria dropin-mottagningar får man tillgång till vård och rådgivning av läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Man kan också få träffa jurister eller samtalsstöd om man vill få prata med någon om sitt mående eller sin livssituation. De erbjuder även hiv-test och information för att förebygga spridning av hiv.

Läkare i Världen gör ett otroligt arbete för de människor som hamnar utanför och vi på Offitech bidrar stolt till detta för att ge tillbaka till samhället.

Läkare i Världen


Convictus är en ideell förening som stödjer människor som lever i utsatthet med särskilt fokus på hemlöshet, skadligt substansbruk och hälsa.

De har 30 medarbetare och närmare 300 gäster i verksamheten varje dag. Människor som lever i hemlöshet eller tillfälligt boende.

Det medmänskliga bemötandet är deras grund, de som är hemlösa ska känna sig välkommen och mötas av en trivsam atmosfär.

Men det räcker inte med att välkomna gästerna med mat, rena kläder, duschmöjligheter och gemenskap, det är lika viktigt att få till processer som steg för steg leder till positiva förändrinar.

Convictus verksamheter finns huvudsakligen i Stockholm med två serciceverksamheter, ett natthärbärge och två nyktra medlemsverksamheter. 

Detta fantastiska arbete som Convictus gör för dessa människor tycker vi på Offitech är otroligt viktigt och bidrar till för att göra skillnad i vårt samhälle.

Convictus


Under flera år har vi varit bidragande till Nordens Ark, en ideell stiftelse som arbetar för att ge hotade djur en framtid. I parken bedriver dem natur­vård, uppfödning, forskning samt att sprida kunskap om biologiskmångfald. Nordens Ark arbetar med populat­ionsstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen genom att förbättra djurens ursprungliga miljöer. De har ett nationellt ansvar för upp­födning av bland annat pilgrimsfalk, vitryggig hackspett, fjällgås, grönfläckig padda och flera arter av skalbaggar.

På Nordens Arks hemsida kan du välja att bli fadder till några av de 80-tal djur som finns i parken. Du kan göra skillnad för världens hotade djur!

 

Vi på Offitech väljer att vara faddrar till två fågelarter:

Sedan 1500-talet har vi förlorat mer än 180 fågelarter. Idag är en av åtta fågelarter utrotningshotade och cirka 200 är listade som akut hotade på den internationella rödlistan. Särskilt alarmerande är den kraftiga nedgången hos många tidigare vanliga och utbredda arter. Detta kan vara ett tecken på ett mer omfattande miljöproblem.

Eremitibis                                

Utrotningshotade Eremitibisfåglar släpps ut i det vilda...

Eremitibisen var en gång en vanlig fågel i södra Europa, idag finns den bara kvar på två ställen i det vilda, i Marocko och i Turkiet. Sedan några år tillbaka pågår ett projekt för att återföra arten till den spanska faunan och ungfåglar släpps ut i det vilda i ett område i södra Spanien. Det är dit Nordens Arks eremitibisar nu har skickats.

Offitech är glada att få vara fadder till denna fågelart och göra det möjligt att återföra arten till det vilda.

I oktober skickades tio ungfåglar, kläckta och uppfödda på Nordens Ark, till Cádizprovinsen i södra Spanien. Där ska de nu acklimatisera sig lite innan de kommer att släppas ut i det vilda i månadsskiftet november – december.

Alla fåglarna genomgick en noggrann veterinärkontroll innan de vägdes och lastades i sina transportlådor.
 

-Det är fantastiskt roligt att vi kan skicka ungar från ännu en art som vi jobbar med för utsättning i det vilda, säger John Söderlindh, djurvårdare på Nordens Ark. Våra eremitibisar är viktiga för att stärka den genetiska variationen hos den befintliga gruppen i Spanien.

Se Eremitibis live från NordensArk här:

Livestream

 

Vita storken

Utrotningshotade Storkungar kläcks 2022!

Här kläcks små storkungar!

Härliga nyheter från Våtmarken.
I dagarna kläcktes årets första storkungar på Nordens Ark. Än så länge är de vita och ulliga med svart näbb, men det dröjer inte länge innan de vuxit sig stora och för varje dag ser de mer och mer ut som sina föräldrar.

När ungarna är redo att lämna sina föräldrar kommer de att skickas till Storkprojektet i Skåne för att släppas ut i det vilda.
 
Det är med stor Glädje att få se små storkungar kläckas. Att kunna vara bidragande till att arten lever vidare och med tiden släppas ut i det fria.


 

Pallaskatten - Projekt

Vi hjälpte även till i det globala bevarandearbetet för Palla­s katter som Nordens Ark deltog i och bidrog med 42 kameror för det globala bevarandearbetet för just pallaskatter.

Pallaskatten är ett litet kattdjur som förekommer i Cen­tralasien. Pallaskatten är ungefär lika stor som en tam­katt. Den har korta ben, små öron, och tjock lång päls. Pallaskatten är perfekt anpassad för den terräng den le­ver i. Den jagar på trädlösa stäpper efter bytesdjur, främst små gnagare. Pallaskatten hotas just nu av brist på föda, på grund av att många av dess bytesdjur jagas eller be­kämpas med gift. Artens livsmiljöer förstörs nu av upp­odling och tamdjursbete så snart har pallaskatten ingenstans att ta vägen. Pallaskatten ingår i det europeiska avelsprogrammet för hotade arter (EEP). Sammanlagt 120 exemplar av arten finns i drygt 40 europeiska djurparker.

Nordens Ark