Hållbarhet – CSR

Hållbarhet – CSR

Miljö och hållbar utveckling

Vi på Offitech tycker det är viktigt med miljön och den hållbara utvecklingen. Genom tydliga mål och engagemang har vi gjort smarta miljömässiga val gällande bland annat inköp, leverantörer och transporter som har resulterat i att vi idag blivit ett grönare kontor samt ett miljöcertifierat företag.

När det kommer till transport inom företaget väljer vi alltid i första hand videokonferens för att slippa de onödiga sträckorna och utsläppen. Efter det väljer vi utifrån det som passar bäst av bil eller tåg, flyg är något vi försöker undvika helt.

Vid val av produkter väljer vi alltid miljövänliga toners, maskiner och andra tillbehör. Allt för den hållbara utvecklingen ska vara så aktiv som möjligt.

För att kunna genomföra detta har alla som jobbar på vårt huvudkontor fått en grundläggande miljöutbildning för att kunna hjälpas åt att skapa just det där hållbara företaget vi alla önskar.

 

CSR projekt

Som företag har man ett stort socialt ansvar. Det finns inga undantag. Varje dag jobbar man med att ge tillbaka. Det är en sak att prata om men man måste också agera.  Det är mycket viktigt att ta initiativ för ett långsiktigt arbete. Detta är Cor­porate Social Responsibility (CSR) för oss.

 


 

 

Vi stöttar Ung Cancer som är en ideell organisation som är bero­ende av företag och privatpersoner. Ung Cancer arbetar med personer mellan 16 och 30 år som är berörda av can­cer, som patient eller som närstående. Syftet är att skapa förbättrade levnads­villkor för unga som är drabbade med cancer. Genom att kunna skapa mötesplatser, debattera, informera och utbilda omgiv­ningen.

 

Organisationen ska sprida information samt vara de ungas röst på både individ och grupp­nivå.

 

 


 

 

Under flera år har vi varit bidragande till Nordens Ark, en ideell stiftelse som arbetar för att ge hotade djur en framtid. I parken bedriver dem natur­vård, uppfödning, forskning samt att sprida kunskap om biologiskmångfald. Nordens Ark arbetar med populat­ionsstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen genom att förbättra djurens ursprungliga miljöer. De har ett nationellt ansvar för upp­födning av bland annat pilgrimsfalk, vitryggig hackspett, fjällgås, grönfläckig padda och flera arter av skalbaggar.

På Nordens Arks hemsida kan du välja att bli fadder till några av de 80-tal djur som finns i parken. Du kan göra skillnad för världens hotade djur!

 

Vi på Offitech väljer att vara faddrar till två fågelarter:

Sedan 1500-talet har vi förlorat mer än 180 fågelarter. Idag är en av åtta fågelarter utrotningshotade och cirka 200 är listade som akut hotade på den internationella rödlistan. Särskilt alarmerande är den kraftiga nedgången hos många tidigare vanliga och utbredda arter. Detta kan vara ett tecken på ett mer omfattande miljöproblem.

 

Eremitibis                                

 

Vita storken

 

Pallaskatten - Projekt

Vi hjälpte även till i det globala bevarandearbetet för Palla­s katter som Nordens Ark deltog i och bidrog med 42 kameror för det globala bevarandearbetet för just pallaskatter.

Pallaskatten är ett litet kattdjur som förekommer i Cen­tralasien. Pallaskatten är ungefär lika stor som en tam­katt. Den har korta ben, små öron, och tjock lång päls. Pallaskatten är perfekt anpassad för den terräng den le­ver i. Den jagar på trädlösa stäpper efter bytesdjur, främst små gnagare. Pallaskatten hotas just nu av brist på föda, på grund av att många av dess bytesdjur jagas eller be­kämpas med gift. Artens livsmiljöer förstörs nu av upp­odling och tamdjursbete så snart har pallaskatten ingenstans att ta vägen. Pallaskatten ingår i det europeiska avelsprogrammet för hotade arter (EEP). Sammanlagt 120 exemplar av arten finns i drygt 40 europeiska djurparker.