Vit stork

Vit stork

Den vita storken är ens stor fågel med långhals samt näbb, långa ben och långa breda vingar. Den vita stor­kens fjäderdräkt är vid bortsätt från skulder fjäd­rarna och vingpennorna som varierar mellan svart och gråsvarta. Hos de vuxna fåglarna är näbb och ben to­matröda. Hos de små är benen blekt orangea med svarta inslag. Storken söker föda genom att vandra fram och tillbaka i kärr, ängsmarker samt andra våtmarker. Med den långa näb­ben så blir det lättare att plocka upp mat som insekter, groddjur och ödlor. De vita storkarna bildar par för livet, och häckar i stora risbon på höga byggnader, träd och klipphyllor.

Den främsta orsaken till att den vita storken har försvunnit från Sverige och stora delar av Europa är bristen på mat. Våtmarkerna dikas ut för ökad mängd av åkermark så storkarnas föda försvinner.  Storken förkommer mer eller mindre i de flesta europeiska länder. Men här i Skan­dinavien så häckar de bara i Skåne och Danmark. Eftersom denna art nu är akut hotad och för att kunna rädda den utrotningshotade arten Vita storken så har vi på Offitech valt att bli faddrar.

Läs mer om Vit Stork och de andra djuren på Nordens Ark här.