Eremitibis

Eremitibis

Eremitibisen är en stor ibisfågel med breda vingar samt kort och bred stjärt med långa ben. Den karaktär­istiska näbben är röd, lång och neråtböjd.  Eremitibis fjäderdräkt är för mesta dels svart med skimrar i blått grönt och koppar. De lever i kolonier på 40 – 50 fåglar. Namnet kommer från att fåglarna häckar på en smala klipphyllor och grottor i torra bergstrakter i närheten av rinnande vatten.  Varje år så bygger ere­mitibisen nya bon.  Nu i dags läget så finns det bara några få populationer kvar i sydöstra Europa samt Nordafrika. Orsaken till eremitibis utrotning är bland annat förändringar i kulturlandskapet och våt markerna. Detta gör att äggskalen blir sköra under ruvningen. 1970 så startades ett avelprogram för att rädda arten. Från början så var det väldigt svårt för arten att fortplanta sig i avelsanläggningar, men nu idag så kläcks det årli­gen 100 ägg per år. Eftersom denna art nu är starkt hotad och för att kunna rädda den utrot­ningshotade arten eremitibis så har vi på Offitech valt att bli faddrar.

Läs mer om Eremitibis och de andra djuren på Nordens Ark här.