Vi erbjuder smarta och tidsbesparande lösningar för din dokumenthantering

Hur kan vi hjälpa dig?

Skrivarlösningar

Utskrifter och scanning

Konferens

Skapa en unik upplevelse

Digitalisering

Smarta lösningar

Förbrukning

Beställ tillbehör

Service

Installation & support

IT-lösningar

Arbeta molnbaserat

Få den lösning du behöver och effektiv hjälp när något inträffar

Vill du veta mer?

Effektiv hjälp när något inträffar

Våra servicetekniker finns nära dig och kommer ut där skrivaren finns placerad för service och support.

Mer om support

Skräddarsydda lösningar

Vi kan med våra goda idéer, råd och långa erfarenhet underlätta beslut och göra det enkelt att välja.

Mer om våra tjänster

Vet du inte vart du ska börja?

Med kontor på flera platser är vi alltid nära. Hör av dig så kan vi göra din värld enkel!

Kontakta oss

NYHETER

Offitech

Miljödiplomerad

Offitech AB Huvudkontoret En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts En miljöpolicy, mål och handlingsplan Genomfört konkreta miljöförbättringar Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap Förankrat och redovisat miljöarbetet En dokumenterad rutin för avvikelsehantering Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete Miljödiplomet är giltigt till och med 31 december 2020    

Offitech

Hållbarhetsprojekt

Under flera år har vi varit bidragande till Nordens Ark, en ideell stiftelse som arbetar för att ge hotade djur en framtid. I parken bedriver dem natur­vård, uppfödning, forskning samt att sprida kunskap om biologiskmångfald. Nordens Ark arbetar med populat­ionsstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen genom att förbättra djurens ursprungliga miljöer. De

Offitech

Miljödiplomerad

Offitech AB Huvudkontoret En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts En miljöpolicy, mål och handlingsplan Genomfört konkreta miljöförbättringar Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap Förankrat och redovisat miljöarbetet En dokumenterad rutin för avvikelsehantering Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete Miljödiplomet är giltigt till och med 31 december 2020    

Offitech

Hållbarhetsprojekt

Under flera år har vi varit bidragande till Nordens Ark, en ideell stiftelse som arbetar för att ge hotade djur en framtid. I parken bedriver dem natur­vård, uppfödning, forskning samt att sprida kunskap om biologiskmångfald. Nordens Ark arbetar med populat­ionsstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen genom att förbättra djurens ursprungliga miljöer. De