Infrastruktur som tjänst – IaaS

Infrastruktur som tjänst – IaaS

Infrastructure as a Service - grunden i leveransen av moln- och IT- tjänster

IaaS (Infrastructure as a Service) är en IT-lösning som möjliggör virtualisering av ett datacenter, inklusive nätverk, lagring, säkerhet och serverutrymme, vilket ger en kostnadseffektiv och skalbar plattform för både privat och publika moln. Istället för att köpa och underhålla en fysisk hårdvara kan ert företag utnyttja molntjänster för att skapa en virtuell miljö som kan hanteras och skräddarsys efter era behov.

VMware vCloud gör det möjligt för oss att skapa isolerade tenants med en helt virtualiserad nätverksinfrastruktur. Säker åtkomst med åtkomstkontroll tillämpas med induviduella konton för åtkomst, så genom detta kan du exempelvis ha en grupp för support och en för installation med högre rättigheter.

Vår servicedesk

En av grundpelarna i tjänsten är vår servicedesk. Det är en grupp duktiga IT-tekniker som kan avhjälpa fel direkt vid mottagandet av samtal eller lagt ärende. De arbetar enligt ITIL för både incidents- och förändringshantering. Allt för att säkerställa att du som kund skall få så snabb hjälp som möjligt och känna dig trygg med tjänsten. 

Servicedesk hjälper dig med användarhantering, grupphantering, felsökning och mycket mer. Även förändringar i användartyper hjälper vi till med. Förändras behoven skalar vi självklart både upp och ned användartyper och antal. Exempelvis kan en användare få ett fullt fjärrskrivbord under resor.