Offitech stolt fadder på Nordens Ark

Utrotningshotade Eremitibisfåglar släpps ut i det vilda...

Eremitibisen var en gång en vanlig fågel i södra Europa, idag finns den bara kvar på två ställen i det vilda, i Marocko och i Turkiet. Sedan några år tillbaka pågår ett projekt för att återföra arten till den spanska faunan och ungfåglar släpps ut i det vilda i ett område i södra Spanien. Det är dit Nordens Arks eremitibisar nu har skickats.

Offitech är glada att få vara fadder till denna fågelart och göra det möjligt att återföra arten till det vilda.

I oktober skickades tio ungfåglar, kläckta och uppfödda på Nordens Ark, till Cádizprovinsen i södra Spanien. Där ska de nu acklimatisera sig lite innan de kommer att släppas ut i det vilda i månadsskiftet november – december.

Alla fåglarna genomgick en noggrann veterinärkontroll innan de vägdes och lastades i sina transportlådor.
 

-Det är fantastiskt roligt att vi kan skicka ungar från ännu en art som vi jobbar med för utsättning i det vilda, säger John Söderlindh, djurvårdare på Nordens Ark. Våra eremitibisar är viktiga för att stärka den genetiska variationen hos den befintliga gruppen i Spanien.

Se livestream från NordensArk här:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *