Offitech fortsätter expandera– öppnar nytt försäljningskontor i Helsingborg

Robert Bergqvist och Kenneth Reuter i Helsingborg.

Offitech, som erbjuder IT-lösningar för dokumenthantering, öppnar nu nytt försäljningskontor i Helsingborg. I slutet av förra året tog Offitech över Konica Minoltas service- och försäljningskontor i Malmö, Kalmar och även deras kunder i Stockholm. Med det nya försäljningskontoret har bolaget nu nio lokala kontor runt om i Sverige.

what is volume vigfx ingredients male enhancement pills side effects pills?Volume pills are dietary who sells max performer supplements that could support men in improving their male enhancement pills side effects sexual health and performance along with who sells max performer an increase in physical stamina.These pills can too much nitric oxide cause ed? could provide you the strength and stamina so that you are able to satisfy your partner to the fullest.Volume who sells max performer male enhancement pills side effects who sells max performer Pills may help you last bluechew vs viagra longer with harder erections who sells max performer by can too much nitric oxide cause ed? acting as a dietary supplement.The manufacturer male enhancement pills side effects claims that these male enhancement pills side effects pills could help you in ejaculating even can too much nitric oxide cause ed? 5 times more volume of your semen than any normal day.The vigfx ingredients good thing about these volume pills is you who sells max performer don’t need any sort bluechew vs viagra of prescription before using them.Therefore, male enhancement pills side effects you would be ready can too much nitric oxide cause ed? to enjoy these male enhancement pills side effects male enhancement pills. As per the manufacturer, can too much nitric oxide cause ed? one of bluechew vs viagra the who sells max performer major USPs of these who sells max performer pills bluechew vs viagra is that these pills vigfx ingredients are 100% natural.And the male enhancement pills side effects ingredients used in the manufacturing process of pills are obtained bluechew vs viagra from nature.Because of this reason, a vigfx ingredients number of customers of volume pills find it male enhancement pills side effects really safe and side effect free, as they use male enhancement pills side effects this pill bluechew vs viagra on daily basis.Now vigfx ingredients let’s try to understand vigfx ingredients the bluechew vs viagra science behind the male enhancement pills side effects working can too much nitric oxide cause ed? procedure who sells max performer of vigfx ingredients volume pills. Who should use testRX?It’s best-suited with regard to males more than thirty-five who've observed their own vigor vigfx ingredients amounts shedding. When you’ve pointed out that you’re having difficulty can too much nitric oxide cause ed? staying can too much nitric oxide cause ed? in touch inside the health club, can too much nitric oxide cause ed? room, or perhaps virtually any wander regarding living, can too much nitric oxide cause ed? TestRX bluechew vs viagra could probably bluechew vs viagra aid.However, who sells max performer men of any age can benefit bluechew vs viagra from it.Minimal androgen hormone or testosterone male enhancement pills side effects quantities male enhancement pills side effects don’t discriminate, can too much nitric oxide cause ed? if you decide to can too much nitric oxide cause ed? feel you who sells max performer can use somewhat improve, it’s vigfx ingredients worthy of supplying bluechew vs viagra TestRX a trial.Can I Experience Any male enhancement pills side effects Side Effects?TestRX bluechew vs viagra isn’t the steroid; it’s the health bluechew vs viagra supplement who sells max performer comprising a number of organic, confirmed testosterone-boosting can too much nitric oxide cause ed? substances. Consequently, it ought to be can too much nitric oxide cause ed? secure as well as free who sells max performer from unwanted effects, who sells max performer supplied vigfx ingredients you male enhancement pills side effects utilize this properly.Although TestRX is created along who sells max performer with natural bluechew vs viagra elements can too much nitric oxide cause ed? however prior to eating any male enhancement pills side effects kind of health supplement the physician's guidance is really a should.As of this moment, until day you will vigfx ingredients can too much nitric oxide cause ed? find absolutely no who sells max performer serious unwanted effects from the item (Based upon real recommendations associated vigfx ingredients with TestRX ).TestRX User Reviews Steven, Age - 37 Years I have vigfx ingredients seen a difference in my vigfx ingredients body with just 10 days of use of TestRX. Its just remarkable bluechew vs viagra bluechew vs viagra improvement in my body vigfx ingredients which i always wanted since my teenage. i am very much thankful vigfx ingredients as i've got a steamy hot body with high energy levels.

Försäljningskontoret i Helsingborg är den sista pusselbiten för att vara heltäckande längs hela Västkusten och Skåne. Offitech kan därmed erbjuda en närhet till service och teknisk support för samtliga sina kunder i dessa regioner.
– Det har alltid varit viktigt för oss att vara närmare våra kunder. När vi lyckades komma överens med Kenneth Reuter, som verkligen är en branschprofil, om att bli vår försäljningsansvarige på kontoret i Helsingborg var det rätt läge att öppna. Nu söker vi ett starkt säljteam till kontoret och skickliga servicetekniker finns redan på plats, säger Robert Bergqvist, vd på Offitech.

När Offitech i slutet av förra året tog över stora delar av Konica Minoltas kundbas i södra Sverige beräknade bolaget att omsättningen skulle öka till 100 miljoner kronor. Med öppnandet av Helsingborgskontoret ser Robert Bergqvist att omsättningen kommer överstiga den prognosen.
– Att öppna nya försäljningskontor är alltid en utmaning och det tar lite tid innan det är full fart på affärerna. Med Kenneth vid rodret är jag trygg med att det kommer gå snabbt att vara igång. Vi följer här med vår expansionsplan och vi fortsätter att leta efter rätt personer som kan bidra med vår fortsatta tillväxt. Det är alltid människorna som avgör var vi öppnar våra nästa kontor, men vi är långt ifrån klara ännu.

Kenneth Reuter har varit i branschen sedan 1987 och kan den som sina fem fingrar. När han valde att gå med Offitech och ansvara för Helsingborgskontoret byggde hans beslut mycket på vetskapen om hur Offitech arbetar och den filosofi och kultur som finns i bolaget.
– Offitech har funnits i 30 år och hela tiden växt. Idag är de en av de stora spelarna och jag vill vara med och bidra till den fortsatta expansionen. Offitech är experter på det dem gör och det tror jag är en förutsättning i framtiden. De små och generella spelarna kommer få det svårt i en ökad konkurrens. Att få öppna upp ett kontor i Helsingborg ska bli roligt och jag ser fram emot att kunna erbjuda mina kunder en lokal handlare som alltid är nära dem. Jag tror stenhårt på den lokala affären och att lära känna kunderna och deras behov, säger Kenneth Reuter, ny försäljningsansvarig i Helsingborg.

För ytterligare information kontakta:
Robert Bergqvist, vd Offitech AB, tfn: 031-746 82 02, alt. robert.bergqvist@offitech.se
Anders Ekhammar, pressansvarig Offitech, tfn: 070-746 25 79, alt. anders.ekhammar@perspective.se
www.offitech.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *