Nytt förtroende i Kalmar

Fortsatt förtroende

Offitech har under många år haft ett nära samarbete med Svensk Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är ett franchiseföretag där SF Sydost står för 27 Bobutiker i södra Sverige.

Historiskt sätt har vi levererat traditionella tjänster från vår produktkatalog, allt från SafeQ, MFP, hårdvara IT och mjukvara.

För ca 4 år sedan började vi även leverera Webbutveckling där vi bl.a har utvecklat mjukvara för hantering av skärmar i skyltfönster och ett egenutvecklat Ärendehanteringssystem, där SF idag har klarmarkerat över 20 000 ärenden.

Vi har nu fått nytt förtroende i Offitechs färger tillsammans med Gustav Kaldner från Konica Minolta att vidareutveckla SF Sydost interna kommunikation där vi ska leverera en intranätslösning med Microsoft SharePoint Online.

Detta ger en optimal förutsättning för spridning av viktig information i bolaget, onboarding av nya medarbetare, isolerade arbetsytor för projekt/avdelningar och hantering av interna processer med stora vidareutvecklingspotentialer.

På sikt ska vi också hjälpa SF Sydost med datainsamling och processering av data som idag är svårt, sköts manuellt och är väldigt tidskrävande.

För att hjälpa SF med detta ska vi bygga upp ett API som hämtar data från önskade affärssystem/databaser, modelera all rådata som vi sedan presentera i en tydligt Microsoft Power BI-dashboard/rapport.

Johan Edh
Gustav Kaldner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *