Offitech förvärvar och blir branschens största privata aktör – beräknas omsätta över 100 Mkr

Offitech, som erbjuder IT-lösningar för dokumenthantering, har gjort ett övertag av Konica Minoltas service- och försäljningskontor i Malmö, Kalmar och även kunder i Stockholm. Genom övertaget blir Offitech den största privata aktören i branschen och beräknas omsätta över 100 miljoner kronor.

HyperGH 14x reviews The average rating among reviewing websites give this hypergh 14x for sale product an testogen real reviews testogen real reviews excellent what does VigRX Nitric Oxide 9 out of 10, while some seller what are the directions for extenze websites give what are the directions for extenze it enhancerx how long to take 4.5 testogen real reviews out of 5.Here what does VigRX Nitric Oxide hypergh 14x for sale are some enhancerx how long to take comments from real users.Jason is a bodybuilding what does VigRX Nitric Oxide what does VigRX Nitric Oxide hypergh 14x for sale hypergh 14x for sale instructor from Utah, he says:I started recommending growth hormone supplements to my what are the directions for extenze boys, and Hypergh 14x is undoubtedly testogen real reviews enhancerx how long to take what are the directions for extenze the best in the current market. Take the necessary preparation and use enhancerx how long to take Hypergh 14x as recommended. Results are excellent!Sharron, 28, testogen real reviews Florida.I’m a professional body-builder and enhancerx how long to take wanted what are the directions for extenze to gain muscle mass. I’ve been supplementing my diet with HyperGH14X testogen real reviews for a what does VigRX Nitric Oxide year now. I’ve been able to get what does VigRX Nitric Oxide ripped at hypergh 14x for sale 192lbs.Where to buy HyperGH 14x?If you hypergh 14x for sale need very what does VigRX Nitric Oxide fast delivery and what are the directions for extenze 100% what does VigRX Nitric Oxide original product, enhancerx how long to take choose only the Official website! You hypergh 14x for sale can make a what does VigRX Nitric Oxide hypergh 14x for sale purchase using Mastercard, Visa, testogen real reviews American Express, Discover, PayPal/PayPal Credit, etc. Free global shipping available for the Platinum what does VigRX Nitric Oxide package. Also, you can order using testogen real reviews alternative checkout methods, such as order by hypergh 14x for sale phone, testogen real reviews mail, or fax.We what does VigRX Nitric Oxide guaranty that we never what does VigRX Nitric Oxide will manifest any of what are the directions for extenze hypergh 14x for sale your personal data to enhancerx how long to take anyone, and what are the directions for extenze we never will send you anything hypergh 14x for sale other than HyperGH14x. Final Verdict:This review has taken an in-depth look into Prime testogen real reviews what are the directions for extenze Male, a scientific blend of ingredients designed to enhancerx how long to take naturally and safely hypergh 14x for sale raise what are the directions for extenze your hypergh 14x for sale testosterone what are the directions for extenze levels.Low testosterone levels in men can cause problems, including low libido, fat gain, muscle mass loss, testogen real reviews enhancerx how long to take what does VigRX Nitric Oxide and constant fatigue.By raising t-levels, enhancerx how long to take Prime Male can hypergh 14x for sale reverse these effects and give you back enhancerx how long to take the energy and vitality what does VigRX Nitric Oxide you had in what are the directions for extenze your 20’s.Because enhancerx how long to take all the hypergh 14x for sale ingredients are natural and clinically tested, you will what are the directions for extenze not experience any hypergh 14x for sale adverse side testogen real reviews effects.This formula enhancerx how long to take does not contain any synthetic additives, allergens, or stimulants like caffeine.However, the capsules are made out of gelatine, which is not testogen real reviews ideal what does VigRX Nitric Oxide for vegans and vegetarians.If what are the directions for extenze you are experiencing the effects of low t, testogen real reviews such as what are the directions for extenze the ones described in this review, what does VigRX Nitric Oxide you should consider enhancerx how long to take incorporating Prime Male what are the directions for extenze into your daily routine.For overall health and the best results, testogen real reviews you should enhancerx how long to take testogen real reviews combine it with a healthy diet and regular exercise.If you are still wondering if Prime Male can indeed do what it says, you enhancerx how long to take can take advantage of the 90-day money-back guarantee, which allows you to try it without risking your hard-earned cash.

Pier Fiket, försäljningschef och Robert Bergqvist, vd på Offitech.

Med förvärvet stärker Offitech sin position som IT-leverantör runt om i Sverige och blir nu verksamma på åtta orter inklusive de tre storstadsregionerna.

– Det är ett stort steg och en milstolpe för oss. Med övertaget dubblar vi nästan vår omsättning och vi blir betydligt starkare inom IT-tjänster samtidigt som vi växer geografiskt. Vi har arbetat för att kunna öppna försäljningskontor i både Malmö och Kalmar och med den här affären får vi även en inarbetad marknad. Vi välkomnar varmt våra nya medarbetare och ser fram emot att tillsammans nå nya mål, säger Robert Bergqvist, vd på Offitech.

Den nya konstellationen och med etableringen på de nya orterna kommer att innebära ett tillskott på ett antal IT-konsulter, säljare och servicetekniker till Offitechs redan starka team.

Konica Minolta har länge varit ett av de varumärken som det varumärkesoberoende Offitech erbjuder.

– Vi känner oss trygga med Konica Minolta och är glada över att få förtroendet att ta över deras fina verksamheter i Malmö och Kalmar, samt delar av kundrelationerna i Stockholm. Vi har haft dem i vårt erbjudande till våra kunder under lång tid och vet att de har riktigt bra produkter och tjänster. Nu kommer våra nya medarbetare även att kunna erbjuda vårt övriga sortiment och det kommer bli starkt, säger Robert Bergqvist.   

Offitech har de senaste åren växt både organsikt och genom förvärv. Idag finns det i Göteborg, där huvudkontoret ligger, Stockholm, Malmö, Kalmar, Borås, Trollhättan, Skara och Stenungsund. Den fortsatta planen är fortsatt expansion för att alltid kunna vara nära kunden och ge bästa möjliga service.

För ytterligare information kontakta:

Robert Bergqvist, vd Offitech AB, tfn: 031-746 82 02, alt. robert.bergqvist@offitech.se

Anders Ekhammar, pressansvarig Offitech, tfn: 070-746 25 79, alt. anders.ekhammar@perspective.se

www.offitech.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *