Hållbarhetsprojekt

Under flera år har vi varit bidragande till Nordens Ark, en ideell stiftelse som arbetar för att ge hotade djur en framtid. I parken bedriver dem natur­vård, uppfödning, forskning samt att sprida kunskap om biologiskmångfald. Nordens Ark arbetar med populat­ionsstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen genom att förbättra djurens ursprungliga miljöer. De har ett nationellt ansvar för upp­födning av bland annat pilgrimsfalk, vitryggig hackspett, fjällgås, grönfläckig padda och flera arter av skalbaggar.

På Nordens Arks hemsida kan du välja att bli fadder till några av de 80-tal djur som finns i parken. Du kan göra skillnad för världens hotade djur!

Vi på Offitech väljer att vara faddrar till två fågelarter:

Sedan 1500-talet har vi förlorat mer än 180 fågelarter. Idag är en av åtta fågelarter utrotningshotade och cirka 200 är listade som akut hotade på den internationella rödlistan. Särskilt alarmerande är den kraftiga nedgången hos många tidigare vanliga och utbredda arter. Detta kan vara ett tecken på ett mer omfattande miljöproblem.

Eremitibis

Vita storken

Pallaskatten – Projekt

Vi hjälpte även till i det globala bevarandearbetet för Palla­s katter som Nordens Ark deltog i och bidrog med 42 kameror för det globala bevarandearbetet för just pallaskatter.

Pallaskatten är ett litet kattdjur som förekommer i Cen­tralasien. Pallaskatten är ungefär lika stor som en tam­katt. Den har korta ben, små öron, och tjock lång päls. Pallaskatten är perfekt anpassad för den terräng den le­ver i. Den jagar på trädlösa stäpper efter bytesdjur, främst små gnagare. Pallaskatten hotas just nu av brist på föda, på grund av att många av dess bytesdjur jagas eller be­kämpas med gift. Artens livsmiljöer förstörs nu av upp­odling och tamdjursbete så snart har pallaskatten ingenstans att ta vägen. Pallaskatten ingår i det europeiska avelsprogrammet för hotade arter (EEP). Sammanlagt 120 exemplar av arten finns i drygt 40 europeiska djurparker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *