För 8:e året i rad ökar vi med 100 nya kunder

Pressmeddelande Göteborg 2020-05-11

Årets 100:e kund köpte komplett videokonferenslösning – Offitech fortsätter växa inom alla affärsområden

Offitech, som erbjuder IT-lösningar för dokumenthantering, kan även i år stoltsera med att signera över 100 nya kunder och fortsätta sin tillväxtresa. Breas Medical blev årets hundrade kund när de beställde en komplett videokonferenslösning för sin verksamhet.

Offitech firar Breas Medical, bolagets 100:e kund för räkenskapsåret med en tårta via videokonferens. På skärmarna från vänster: Stefan Jönsson, från Breas huvudkontor i Mölnlycke och Petter Nordblom från Offitech.

Breas Medical tillverkar och säljer andningshjälpmedel och är ett av våra samhällskritiska bolag, produktionen har dubblats under de senaste veckorna och trycket är stort i verksamheten. Med huvudkontoret i Mölnlycke (Göteborg) och produktionsanläggningar i Storbritannien och USA, samt säljkontor och support i Tyskland, Spanien och Kina är behovet av bra och säker kommunikation mellan enheterna oerhört viktig. – Den videokonferenslösning som vi nu har investerat i gör att vi enkelt kan koppla upp oss mellan olika länder och med hög kvalitet genomföra möten. Jag har under en tid tittat på Lifesize som lösning och när jag fick kontakt med Offitech och gick på deras seminarie så kändes det rätt att inleda ett samarbete med dem. Naturligtvis var corona en faktor som gjorde att behovet ökade snabbt i vår verksamhet men vi har under en längre tid tittat på lösningar för att enklare kommunicera mellan kontoren. Huvudmålet har hela tiden varit att minska resandet och öka effektiviteten, säger Stefan Jönsson, Global IT Manager på Breas Medical i Mölnlycke.

Möjligheterna till en effektiv dokumenthantering och utvecklingen av smarta IT-lösningar går snabbt. Samtidigt har insikten att fysiska möten inte alltid är nödvändigt för att skapa relationer och ha en effektiv informationsöverlämning ökat markant de senaste åren. – Det är en tydlig trend inte minst tack vare många företags arbete med hållbarhet. Resandet minskar tack vare bättre videokonferenslösningar och det blir enklare att ha bra möten nu när tekniken är bättre. Historiskt har det varit en ledningsgruppsförmån att genomföra videokonferenser men idag är det ett verktyg för alla i ett företag. Det sparar enormt mycket tid, pengar och naturligtvis minskas den negativa påverkan på miljön. Breas är ett tydligt exempel på hur en videokonferenslösning kan spara restid och effektivisera kommunikationen i en period när trycket i bolaget är mycket högt, säger Petter Nordblom på Offitech.

Breas ser i framtiden fler användningsområden för det nya videokonferenslönsingen. – Vi gör många brukarfilmer för våra kunder och för sjukvårdspersonal. Dessa skulle vi absolut kunna göra med hjälp av det här systemet. Vår support skulle kunna ge instruktioner live via video och vi skulle kunna livesända seminarier och utbildningar. Möjligheterna är många, men till en början är vi mycket nöjda med att vi nu kan ha en effektiv kommunikation mellan våra enheter i världen, säger Stefan Jönsson.

För ytterligare information kontakta:

Robert Bergqvist, vd Offitech AB, tfn: 031-746 82 02, alt. robert.bergqvist@offitech.se

Bilder för fri publicering kontakta: Anders Ekhammar tfn: 070-746 25 79, alt. anders.ekhammar@perspective.se

www.offitech.se

Offitech grundades 1990 och har under åren varit en stark leverantör av it-lösningar för dokumenthantering i Västsverige. Bolaget är märkesoberoende och har idag ett flertal lokala kontor i Sverige. Offitech har en stor kundbas där merparten är små och medelstora företag men det finns även börsnoterade bolag och skolor bland kunderna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *