Driftstöd

Vi erbjuder våra kunder driftstöd i sin IT-miljö.  Tjänsten omfattar regelbundna och schemalagda insatser varje månad i fråga om underhåll, uppdateringar och kontroll av viktiga funktioner. Vissa delar av arbetet sker på plats och andra delar hanterar vi på distans.

En viktig del i denna tjänst är att tillsammans med kunden gå igenom och dokumentera IT-miljön för att därefter fatta beslut om lämplig nivå av driftstöd.

Vanliga delar som ingår i driftstöd är:

  • Månatlig systemgenomgång
  • Underhåll och uppdatering av klientprogramvara
  • Förebyggande uppgraderingar av nätverk
  • Kapacitetsplanering av nätverk, server och klienter
  • Kontroll av säkerhetskopior och möjlighet till återläsning
  • Installation/Ominstallation av datorer
  • Användarstöd
  • Telefonsupport
  • Garantihantering
  • Garanterad inställelsetid vid behov av support

I praktiken innebär tjänsten att ni kommer att ha löpande stöd i det vardagliga för att hantera er IT-miljö. Ni väljer själva omfattningen av de uppdrag som skall utföras och när ni vill ha dem genomförda.